Soliditet – Vad är det?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiebloggen.nu.

Idag tänkte jag ta upp ett viktigt begrepp inom företagsekonomi och aktiehandel, nämligen soliditet. Soliditet är ett mått på hur mycket eget kapital ett företag har i förhållande till dess totala tillgångar. Eget kapital är den del av företagets tillgångar som tillhör dess ägare eller aktieägare och är inte skuldsatt till någon annan. Soliditet visar således hur mycket av företagets tillgångar som är finansierat med eget kapital. Soliditeten kan beräknas med följande formel: Soliditet =…

Länk till hela inlägget hos Aktiebloggen.nu: Soliditet – Vad är det?

Lämna en kommentar