Bruttoresultat – Vad är det?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiebloggen.nu.

Bruttoresultatet är ett viktigt begrepp inom ekonomi. Det är en term som används för att beskriva en företags intäkter minus dess direkta kostnader. Med andra ord är bruttoresultatet skillnaden mellan den totala försäljningsinkomsten och kostnaderna för att producera eller tillhandahålla varan eller tjänsten. För att beräkna bruttoresultatet för ett företag behöver man ta hänsyn till alla direkta kostnader som är förknippade med produktionen eller tillhandahållandet av varan eller tjänsten. Detta inkluderar materialkostnader, arbetskraftskostnader, frakt och…

Länk till hela inlägget hos Aktiebloggen.nu: Bruttoresultat – Vad är det?

Lämna en kommentar