Hur stor del av skördarna äter djuren?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Hur stor del av skördarna används som foder till lantbruksdjuren? Andel av åkerarealen som odlas med djurfoder? Hur mycket mark tar animaliekonsumtionen i anspråk? Rimliga frågor, där hur man frågar och hur man räknar spelar stor roll. Om vi vill framställa animaliekonsumtionen som maximalt arealkrävande utgår vi från foderkonsumtionen och inte syftet med odlingen, räknar in alla biprodukters arealbehov, räknar med naturbetesmarkerna, räknar med katter, hundar och hästar och räknar med foderimporten samt importen av…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Hur stor del av skördarna äter djuren?

Lämna en kommentar