Vetenskap och postmodernism

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

Alla människor lever i två verkligheter, den objektivt föreliggande och den subjektivt uppfattade. Om vi undantar kvantmekaniken finns det bara en objektiv verklighet medan det, vilket ligger i sakens natur, finns många subjektiva verkligheter – såväl på individuell som kollektiv nivå. Det bästa exemplet på kollektivt subjektiva verkligheter är givetvis de stora världsreligionerna. Men det gäller också för kommunismen, som länge gjorde anspråk på inte bara vara en överlägsen rättviseideologi utan också på att vara…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Vetenskap och postmodernism

Lämna en kommentar