Verka för fred och avspänning!

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Hans Jivander, medlem i FiB/K Uppsala, var med och arrangerade ett protestmöte på Celsiustorget i Uppsala 20 maj. I sitt tal gav han andra perspektiv på Sverige och Nato än de som de flesta Uppsalabor dagligen hör och läser om i nyhetssändningar i dagstidningar, radio och TV.DEN PÅGÅENDE RAPPORTERINGEN om den svenska Natoansökan och Turkiets…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Verka för fred och avspänning!

Lämna en kommentar