Varför startade polisens kravallerna i Göteborg?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Polisen i Göteborg startade kravellerna i Göteborg genom att på förmiddagen den 14 juni stänga in omkring 800 människor på Hvitfeldtska gymnasiet och slå sönder demonstranternas och seminariedeltagarnas organisation, samordningsmöjligheter och logistik. Händelsen var ett grovt övergrepp och ett fatalt misstag. Det var detta som blev startskottet för och ledde till kravallerna i Göteborg 2001 under det som gått till historien som Göteborgshändelserna. Göteborg 2001. Ändå håller polisen fast vid att det var en lyckad…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Varför startade polisens kravallerna i Göteborg?

Lämna en kommentar