Utdelning/FCF – Vad är det och hur används det?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiebloggen.nu.

Utdelning/FCF är ett nyckeltal som används för att bedöma hur väl ett bolag kan finansiera sina utdelningar med sitt fria kassaflöde. Detta nyckeltal kan vara användbart för investerare som vill bedöma om bolaget har en hållbar utdelningspolicy och om det finns utrymme för att öka utdelningarna i framtiden. Fritt kassaflöde är det kassaflöde som återstår efter att alla nödvändiga utgifter har dragits av från bolagets intäkter. Detta inkluderar bland annat investeringar i verksamheten, räntor och…

Länk till hela inlägget hos Aktiebloggen.nu: Utdelning/FCF – Vad är det och hur används det?

Lämna en kommentar