UPPGÖRELSEN MED TURKIET – VÅR SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT RISKERAR ATT TRASAS SÖNDER

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

”Enligt avsiktsförklaringen gäller att Sverige upphör med stödet till kurdiska organisationer i Syrien. Sverige förbinder sig att hindra aktiviteter av PKK och alla andra av Turkiet utpekade terroristorganisationer såväl som organisationer anknutna till PKK samt aktiviteter av enskilda eller grupper som är knutna till eller inspireras av dessa terroristorganisationer…” Alliansfriheten.se

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: UPPGÖRELSEN MED TURKIET – VÅR SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT RISKERAR ATT TRASAS SÖNDER

Lämna en kommentar