Underlig hovrättsdom i ärende om fentanylanaloger

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Göta hovrätt har meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för dråp alternativt grovt vållande till annans död. Detta efter att åtalats för att han i sin näringsverksamhet sålt nässprej innehållande en fentanylanalog. Köpare har varit personer i olika delar av landet. Konflikt med HD-dom Det märkliga med denna dom är att den tycks stå i direkt motsatsställning till en dom i Högsta domstolen (HD). Domen i HD ska vara prejudicerande. Dvs…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Underlig hovrättsdom i ärende om fentanylanaloger

Lämna en kommentar