Två arter av dagfjärilar kan ha försvunnit från Sverige

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Två arter av fjärilar har troligen dött ut i Sverige förra året. Det visar en ny lägesrapport från Naturvårdsverket och SLU Artdatabanken som släpptes 10 maj. De blomrika marker som fjärilar behöver har minskat dramatiskt de senaste 50 åren och kraftfulla åtgärder behövs. Graciösa, spröda och vackra fjärilar hör sommaren till. Men var femte fjärilsart i Sverige är rödlistad och nästan en tredjedel av dagfjärilarna. Tio av ett drygt 100-tal dagfjärilsarter stöds med särskilda åtgärdsprogram (ÅGP).…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Två arter av dagfjärilar kan ha försvunnit från Sverige

Lämna en kommentar