Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB. Myndigheterna ger också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna. Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning.…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Lämna en kommentar