Storspoven

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sven Teglund.

Storspoventrådskultur monterad på trä, 25×13 cm Storspoven, med den karaktäristiska långa näbben, är en trevlig fågel tycker jag. Det sägs att den har en lite högfärdig uppsyn och uppträder misstänksamt. Med all rätt! Den har minskat i antal, troligtvis beroende på att ängsmarken försvinner och myrar dikas ut och växer igen. Den är numera en hotad art.Efter häckningen verkar storspovs-honorna ha bråttom hem och flyttar söderut väldigt tidigt och lämnar helt sonika ungarna kvar hos hanen.…

Länk till hela inlägget hos Sven Teglund: Storspoven

Lämna en kommentar