Stor antologi om biologisk mångfald

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Biologisk mångfald är sannolikt avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar, i den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska. Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Stor antologi om biologisk mångfald

Lämna en kommentar