STINA OSCARSON: FALLET JULIAN ASSANGE – FÖRÖDANDE KRITIK MOT SVERIGE

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Stina Oscarson recenserar Nils Melzers bok, Fallet Julian Assange, som just utgivits på Karneval förlag, 27 oktober i Svenska Dagbladet. På grund av ämnets angelägenhetsgrad och eftersom artikeln är bakom betalvägg, tillåter jag mig att citera väsentliga delar. Alltså som Oscarson avslutar: Låt hesa Fredrik ljuda! ”[…]Det finns två sätt att förinta motstånd i en…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: STINA OSCARSON: FALLET JULIAN ASSANGE – FÖRÖDANDE KRITIK MOT SVERIGE

Lämna en kommentar