Staten och kapitalet tar makten över svenska nyhetsmediers innehåll

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Allmänna nyhetsmedier (den tidens dagstidningar) runt om i landet var på 50-talet antingen ”borgerliga” (privatägda) eller ”folkrörelseägda” (arbetarrörelse- eller bonderörelseägda). I städerna och regionalt fanns ofta en av varje, vilket skapade viss balans i den politiska offentligheten. Men de borgerliga växte tack vare större ekonomiska resurser, de styrdes som rena affärsföretag och blev till slut…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Staten och kapitalet tar makten över svenska nyhetsmediers innehåll

Lämna en kommentar