Söndagskrönika: Vi blir allt dummare!

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

Om du föredrar att lyssna framför att läsa, varsågod: https://morklaggning.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/vi-blir-allt-dummare.mp3 Intelligens kan definieras som ”förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa idéer och lära av erfarenhet”. Ju svårare problemet måste vara innan du helt enkelt inte klarar av det, desto intelligentare är du. Ju snabbare du kan lösa ett problem, desto mer intelligent är du. Intelligens verkar också vara förknippat med social konformitet. Det har visat sig att människor som är mer…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Söndagskrönika: Vi blir allt dummare!

Lämna en kommentar