Söndagskrönika: Konservativ och vänsterliberal moral

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

Under drygt första halvan av 1900-talet var den europeiska världsbilden konservativ. Traditionell religiositet bejakades, särskilt kristendomen och den moral som den förknippades med. Sexualitet var något tabubelagt och skamligt som endast fick finnas inom det kristna äktenskapet, företrädesvis i syfte att få barn. Med stöd av den kristna läran hade män och kvinnor klara och tydliga roller, bestämda av Gud. Det fanns en accepterad social ordning och den var inte bara naturlig utan också önskvärd.…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Söndagskrönika: Konservativ och vänsterliberal moral

Lämna en kommentar