Söndagskrönika: Det nya klassamhället

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

I slutet av 60-talet och under det röda sjuttiotalet var klassbegreppet centralt både vid universiteten och i samhällsdebatten. Vanligen fick sociologernas klassbegrepp stå tillbaka för det marxistiska, som skilde mellan två klasser: kapitalister och proletärer. Kapitalisterna ägde produktionsmedlen, dvs fabrikerna, bankerna etc. De (alltid) utsugna proletärerna levde på att sälja sin arbetskraft till kapitalisterna. Kommunismens utopi, det klasslösa samhället, kunde förverkligas först efter att arbetarna gjort revolution och erövrat produktionsmedlen. Socialdemokraterna tänkte likadant, minus revolutionen.…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Söndagskrönika: Det nya klassamhället

Lämna en kommentar