Ska vi elda upp träden eller låta skogen stå?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Är ökat uttag av virke bra för klimatet? ”De skogsprodukter som varje år tas ut från skogarna minskar genom substitutionseffekter utsläppen med 40 miljoner ton. Om mer av biomassan i den avverkade skogen utnyttjades skulle klimatnyttan kunna höjas till 60 miljoner ton per år, mer än de årliga svenska utsläppen, 54 miljoner ton. Vid ökat uttag stiger alltså klimatnyttan ytterligare.” (Skogforsk) Skogsindustrin har — nästan — lyckats sälja in argumentet att biomassa ersätter fossila bränslen…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Ska vi elda upp träden eller låta skogen stå?

Lämna en kommentar