SE UPP för Jätteloka – mycket giftig för dig och hunden

Blogginlägget skrevs och publicerades av Dog News.

Foto: wikipedia Björnloka, jätteloka eller jättebjörnloka – växten har många namn och är farlig för hundar. De innehåller giftig och irriterande växtsaft som kan ge brännskadeliknande sår på hundens hud.  Jätteloka är en mycket storväxt ört som kan bli upp till tre meter hög och bladen kan bli upp till en meter breda. Hos jätteloka är alla delar giftiga och orsakar ökad känslighet för solljus vid förtäring. Växtsaften orsakar hudinflammation vid direktkontakt.   Vad kan jag göra? Misstänker du att din hund varit i kontakt…

Länk till hela inlägget hos Dog News: SE UPP för Jätteloka – mycket giftig för dig och hunden

Lämna en kommentar