Rörledningarna som utmanade USA

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Omständighetsbaserade bevis (indicier), precis som direkta bevis, kan användas för att bevisa delar av ett brott, förekomsten eller fullbordandet av vissa handlingar och avsikten eller det mentala tillståndet hos en tilltalad. Generellt sett måste en åklagare, för att få en fällande dom, visa bortom rimligt tvivel att en tilltalad har begått en viss handling och […]

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Rörledningarna som utmanade USA

Lämna en kommentar