Rörelsemarginal – Ett viktigt nyckeltal

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiebloggen.nu.

Rörelsemarginal är ett mått på hur lönsam en företagsverksamhet är. Det visar hur stor andel av företagets omsättning som är kvar efter att alla rörelsekostnader har dragits av. Rörelsemarginalen är viktig för att bedöma företagets förmåga att generera vinst från sin verksamhet. Beräkning av rörelsemarginalen För att beräkna rörelsemarginalen måste man först ta fram företagets rörelseresultat, vilket är skillnaden mellan företagets omsättning och alla kostnader (rörelseintäkter och rörelsekostnader) som är direkt relaterade till företagets verksamhet,…

Länk till hela inlägget hos Aktiebloggen.nu: Rörelsemarginal – Ett viktigt nyckeltal

Lämna en kommentar