Renare luft ger snabbare uppvärmning

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

I en artikel i Ny Teknik redogörs för en norsk forskningsrapport som studerat effekten av renare luft i förhållande till klimatförändringarna. Det visar sig att den renar luften bidrar kraftigt till att uppvärmningstakten i världen ökar. De fossila bränslen vi använder idag har mycket lägre halt av svavel med mer. Förbränningen släpper ut mycket färre partiklar ån tidigare vilket medför att solinstrålningen till jorden ökat kraftigt. Läs mer… Inlägget Renare luft ger snabbare uppvärmning dök…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Renare luft ger snabbare uppvärmning

Lämna en kommentar