Regeringen föreslår skärpning av övervakningen av antibiotika till djur

Blogginlägget skrevs och publicerades av Dog News.

Foto: pixabay Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de lämnar över en lagrådsremiss om djurläkemedel, där det föreslås att veterinärer ska lämna uppgifter till Jordbruksverket om användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, för behandling av djur. Det är av stor vikt att den ansvarsfulla användningen av antibiotika för behandling av djur i Sverige fortsätter och att antimikrobiell resistens förebyggs. För att säkerställa att dessa mål nås är övervakning av antibiotikaanvändningen ett betydelsefullt verktyg. I…

Länk till hela inlägget hos Dog News: Regeringen föreslår skärpning av övervakningen av antibiotika till djur

Lämna en kommentar