Rapport från Indien och Matutdelning.

Blogginlägget skrevs och publicerades av Barmhärtighetsmissionen.

Broder Santos skrev idagKära broder i Herren. Vårt mission Indien arbete fortsätter bra här. Men p.g.a Corona Pandemin kan vi inte samlas till möten. Vi saknar såväl inomhus som utomhus aktiviteter. Men vårt personliga vittnande om Herren fortsätter bra här. Barnen har inte gått i skolan på 15 mån p.g.a pandemin. Men vi har haft öppna möten i byar där folk har samlas för att höra evangeliet. Men på varje av dessa samlingar så ställer hindu…

Länk till hela inlägget hos Barmhärtighetsmissionen: Rapport från Indien och Matutdelning.

Lämna en kommentar