Portföljens standardavvikelse 18%

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sparaklokt.

Standardavvikelsen i portföljen mäter hur mycket volatilitet man har i sin portfölj ju högre svängningar desto högre standardavvikelse och större risk att det svänger åt andra hållet. Enligt fondbolagen står det.  ”Aktiefonder som har en standardavvikelse under 10% sägs innebära relativt låg risk, medan standardavvikelse över tjugo representerar en realtivt hög risk.” Om jag tittar på min portföljs standardavvikelse idag ligger det på 18%. Men mäts och anges hos Avanza bara för 1 år som jag tycker är…

Länk till hela inlägget hos Sparaklokt: Portföljens standardavvikelse 18%

Lämna en kommentar