Popper, Soros och det öppna samhället

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

Bland de intellektuella judar som var verksamma under och efter andra världskriget fanns det två motsatta förhållningssätt. Det ena var sionismen som grundades av sekulära judar i slutet av 1800-talet och verkade för att det folk som under två årtusenden levt i olika länder skulle få en egen självständig judisk nationalstat. Det andra förhållningssättet, som inte var förbehållet judar, var den kosmopolitiska antinationalism som var spridd inom Europas borgerliga intelligentia. Såväl vetenskapsfilosofen Karl Popper som…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Popper, Soros och det öppna samhället

Lämna en kommentar