Polisens brottsförebyggande arbete är ett fiasko

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Tillsynsenheten vid Polismyndigheten har producerat en rapport om planlagd brottsförebyggande verksamheten ute i kommunerna (2021:6). Det handlar om en redovisning av en inspektion om i vilken utsträckning det brottsförebyggande arbete inom lokalpolisområdena överensstämmer med verksamhetens prioriteringar och intentioner. Dessutom redovisas huruvida arbetet uppfyller de krav som följer av författningarna. Inspektionen har behandlat följande viktiga områden: Rättslig reglering Styrningen av den brottsförebyggande planlagda linjeverksamheten Det brottsförebyggande arbetet i samverkan Medborgarlöften Trygghetsundersökningar Områdespoliser Ingripandeverksamhet Stöd i det…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Polisens brottsförebyggande arbete är ett fiasko

Lämna en kommentar