Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Naturvårdsverket har publicerat sin preliminära statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2020. Utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år. Den påverkan som coronapandemin har haft på vårt samhälle är en betydande orsak till den stora minskningen, men det är även ett antal andra faktorer som har bidragit. Den största andelen av de minskade utsläppen anses…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Lämna en kommentar