P/B-tal – Vad är det?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiebloggen.nu.

P/B-tal är ett värderingsnyckeltal som används för att visa hur ett företags eget kapital värderas i relation till aktiekursen. Detta beräknas genom att dividera aktiekursen med eget kapital per aktie, där eget kapital är det bokförda värdet i bolagets balansräkning. Eget kapital kan också definieras som tillgångar minus skulder, och det är bolagets egna medel. P/B-tal är ett av flera värderingsnyckeltal som används för att bedöma ett företags lönsamhet och potential. Genom att använda P/B-talet…

Länk till hela inlägget hos Aktiebloggen.nu: P/B-tal – Vad är det?

Lämna en kommentar