NYA INTRESSESFÄRER – INGET FÖR ETT ALLIANSFRITT SVERIGE

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Förslagen (från Ryssland till två internationella överenskommelser) är, ”som Hultqvist klargör, oacceptabla och skulle, om de blev verklighet, allvarligt kränka vår i säkerhetssammanhang så avgörande självbestämmanderätt. […] Svensk självbestämmanderätt måste försvaras mot det ryska intressesfärsupplägget som strider mot grundläggande principer i FN-stadgan. Det är inte alltid vi är överens här i landet om allt när…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: NYA INTRESSESFÄRER – INGET FÖR ETT ALLIANSFRITT SVERIGE

Lämna en kommentar