NP3 bokslutsrapport för 2022

Blogginlägget skrevs och publicerades av Petrusko.

 Idag släppte fastighetsbolaget NP3 sin bokslutsrapport för 2022 och det var idel lovsång i den. God prestanda och goda utsikter för 2023 kan man sammanfatta.Förvaltningsresultat per stamaktie ökade med 19 procent till 13 kronor.För helåret steg värdet på fastighetsbeståndet med 341 miljoner kronor och det är inräknat nedskrivningar som gjordes i det fjärde kvartalet om -84 miljoner

Länk till hela inlägget hos Petrusko: NP3 bokslutsrapport för 2022

Lämna en kommentar