Naturskyddsföreningen om strandskyddet

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Regeringen, dvs Miljöpartiet och Socialdemokraterna, har presenterat en överenskommelse om strandskyddet, tillsammans med Centerpartiet. Naturskyddsföreningen beklagar att det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag tas bort. Men de välkomnar att skyddet stärks i områden med högt exploateringstryck. Strandskyddet Strandskyddet infördes i Sverige för att säkra allmänhetens tillgång till stränder. Ett starkt och generellt strandskydd är en viktig del av allemansrätten. Det är också viktigt för att bevara livsmiljöer för växter och djur. Dessutom för…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Naturskyddsföreningen om strandskyddet

Lämna en kommentar