MAKTEN SKA INTE AVGÖRA VILKA ÅSIKTER SOM ÄR RÄTT

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

”Nyhetsförmedling av hög kvalitet”, ”rimliga krav på tillförlitlighet och relevans”, ”särskilt stor betydelse för mediemångfalden” och ”av vikt för demokratin i bevakningsområdet”. Beslut om mediestöd ska ”så långt det låter sig göras (…) bygga på rent objektiva bedömningar”. Ovanstående är ett axplock av otydligheter och gummiformuleringar i Mats Svegfors förslag till framtidens mediestöd, ”Ett hållbart…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: MAKTEN SKA INTE AVGÖRA VILKA ÅSIKTER SOM ÄR RÄTT

Lämna en kommentar