Makten över tanken

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

1974 gav den amerikanske sociologiprofessorn Steven Lukes ut boken ”Power: A radical view”. Där konstaterade han att det som det skrivs mest om i medierna är de frågor som finns på den politiska dagordningen. Det kallade han för maktens första dimension. Han urskilde ytterligare två dimensioner, dels icke-frågorna, det vill säga de problem som definierats bort från politisk handling – det kallade han makten över dagordningen. Det fanns också en maktens tredje dimension: Makten över…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Makten över tanken

Lämna en kommentar