Lär känna de första svenska kommunisterna

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Lenins kostym är titeln på en ny bok av Internationalens Per Leander som i dagarna kommer ut på Carlsson bokförlag. I den skildrar han historien om den kommunistiska rörelsen i Sverige från tiden vid första världskrigets utbrott 1914 till andra världskrigets slut 1945. Per Leander har studerat de första kommunisterna i Sverige och deras politiska utveckling från brytningen med socialdemokratin, deras relation till bolsjevikerna och Sovjetryssland, samt de motgångar och intriger som leder till att…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Lär känna de första svenska kommunisterna

Lämna en kommentar