Kriminalitet i arbetslivet

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Kriminalitet i arbetslivet skadar både den enskilda individen och samhället i stort. Som en del i arbetet med att stoppa att människor utnyttjas på jobbet går nio myndigheter samman i en informationsinsats som ska skapa medvetenhet. Satsningen är ett regeringsuppdrag. Läs mer… The post Kriminalitet i arbetslivet first appeared on Svenssons Nyheter.

Länk till hela inlägget hos Svensson: Kriminalitet i arbetslivet

Lämna en kommentar