Kräv vapenvila – NU

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis.

» Massaker kan inte bekämpas med massaker. FN:s Säkerhetsråd har godkänt en resolution som manar till en omedelbar vapenvila under Ramadan och frigivande av gisslan. Ingen av Säkerhetsrådets medlemmar röstade denna gång emot resolutionen. Det anmärkningsvärda är alltså att USA allt mer börjar tröttna på det israeliska mördandet i Gaza. USA röstade alltså inte emot kravet på en omedelbar vapenvila utan lade ner sina röster. Den omedelbara responsen från Israel var att Benjamin Netanyahu ställde in…

Länk till hela inlägget hos Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis: Kräv vapenvila – NU

Lämna en kommentar