KRAV-märkta djurgårdar bra för den biologiska mångfalden

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Under 2020 hade hela 91 procent av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark där djuren går och betar. Det är 11 procent mer än på samtliga motsvarande djurgårdar i Sverige. Djur på naturbete. Bild: KRAV – Naturbetesmarker som betas är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De flesta KRAV-certifierade gårdar har sina djur betande…

Länk till hela inlägget hos Svensson: KRAV-märkta djurgårdar bra för den biologiska mångfalden

Lämna en kommentar