Klimatkamp på ett radikalare spår

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Andreas Malms bok How to Blow up a Pipeline. Learning to fight in a World on Fire har väckt stor uppmärksamhet. I blickpunkten har här varit Malms kritik av delar av klimatrörelsen för att den på förhand i alla lägen förespråkar en fredlig civil olydnad. Själv lyfter Malm fram sabotagets roll som en av flera möjliga taktiska kampmetoder. Lars Henriksson genomlyser Malms bok och skisserar möjliga vägar framåt. It isn’t nice to block the doorway It isn’t nice to…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Klimatkamp på ett radikalare spår

Lämna en kommentar