Klass och kön de största riskfaktorerna för brottslighet

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

För en person som växer upp i en familj som lever på försörjningsstöd (socialbidrag) så ligger överrisken att begå brott på 6,1 gånger, dvs det är mer än 6 gånger vanligare att en sådan person kommer att begå brott än genomsnittet. Dålig utbildning innebär en överrisk på 4,1 gånger och dålig inkomst innebär en överrisk på 5,3 gånger. Att vara man ger en överrisk på 3,2 gånger.* Detta enligt Brå:s undersökning av brottsligheten bland utrikesfödda.…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Klass och kön de största riskfaktorerna för brottslighet

Lämna en kommentar