Jag vill välja ett annat folk på söndag!

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Två av mina husgudar, som jag ständigt återvänder till för förklaringshjälp, heter Michel Foucault och Johan Asplund. Med hjälp av den förste fördjupas förståelsen av hur människor agerar, snarare inte agerar, med hjälp av begreppen normalisering och självdisciplinering. De två hänger ihop. Normalisering innebär att vi upplever det som vi inte borde uppleva som normalt och […]

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Jag vill välja ett annat folk på söndag!

Lämna en kommentar