Ingenting är enklare.

Blogginlägget skrevs och publicerades av Tomas Rolfhzon Ekman.

Ingentingär enklare än sanningenbara någon talar om den?ingentingär enklare än kärlekenbara någon ger mig den?ingentingär enklare än lögnennär sanningens bägare har tagit slut?ingentingär enklare än hatetnär den man hatar hatar dig?lögnen är svartare än sanningenär vitare än kärlekens ord som flödar i röttingentingär enklare än helheten ingenting alls?

Länk till hela inlägget hos Tomas Rolfhzon Ekman: Ingenting är enklare.

Lämna en kommentar