Homo sapiens utveckling: Mer feminin jämlik demokratisk

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Boktips The Goodness Paradox Richard Wrangham Vintage Books Homo sapiens utveckling: Mer feminin jämlik demokratisk Darwins utvecklingslära beskriver naturligt urval så här: individer med egenskaper som gör dem bäst anpassade till den för tillfället rådande miljön överlever och fortplantar sig oftare än andra individer i den aktuella djurarten, och så sprids dessa egenskaper och arten förändras gradvis. Via denna evolution förvandlas hela djurarten genetiskt i riktning mot – förhoppningsvis – ännu bättre överlevnad och fortplantningsframgång.…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Homo sapiens utveckling: Mer feminin jämlik demokratisk

Lämna en kommentar