Hets mot svenskar

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

I föregående bloggtext visade jag på hur ”Hets mot Folkgrupp” från slutet av 1940-talet till i dag har omvandlats från en bra och angelägen lagparagraf till en paragraf som angriper både yttrande- och tryckfriheten. Syftet vid tillkomsten var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. I alla avseenden utom ett har lagen omformats för att passa samman med den politiska maktens behov av att kontrollera medborgarna. I dag är…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Hets mot svenskar

Lämna en kommentar