Hat och hot mot veterinärer riskerar branschen

Blogginlägget skrevs och publicerades av Dog News.

Foto: Dognews Det har blivit allt vanligare att veterinärer får utstå både hat och hot från djurägare, i många fall är veterinärer och övrig involverad personal mycket utsatta och drabbas ofta av både direkta hot och ”stormar” i sociala medier, där djurägarens historia kan delas oemotsagd, medan man som veterinär till följd av tystnadsplikt inte kan framföra sin sida av historien. Flera undersökningar visar att drev och hot är starkt bidragande orsaker till försämrat psykiskt mående hos…

Länk till hela inlägget hos Dog News: Hat och hot mot veterinärer riskerar branschen

Lämna en kommentar