Har vi kvar förmågan till kollektiv handling?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Trettonhundratalshistorikern Abd-ur-Rahman Ibn Khald?n har kallats världens första sociolog. Det blev han när han tvingades beskriva en särskild samhällsmekanism för att förklara alla uppgång och fall i sitt Maghreb. Mekanismen kallade han asabiya, ett begrepp som hans översättare till europeiska språk har grubblat sig fördärvade på och för det mesta lämnar oöversatt. Hans sentida uttolkare Peter Turchin översätter det helt enkelt med ”förmåga till kollektiv handling” och finner att det fungerar lika bra för att beskriva staters uppkomst i…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Har vi kvar förmågan till kollektiv handling?

Lämna en kommentar