Fortsatta problem med försurning och övergödning i Sverige

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Trots minskade utsläpp av luftföroreningar fortsätter försurningen att vara ett problem framförallt i de södra delarna av Sverige. Det visar den senaste rapporten från Krondroppsnätets övervakning av skog och mark. Mätningar från 2020 visar på en trolig effekt av Covid-19 pandemin. Samhällets nedstängningar ser ut att ha minskat svavel- och kvävehalterna med mellan 15 och 40 procent jämfört med tidigare år. – Det är troligt att de här minskningarna beror på nedstängningarna av olika samhällsaktiviteter…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Fortsatta problem med försurning och övergödning i Sverige

Lämna en kommentar