Först värnplikten, sedan skolplikten och snart också yttrandefriheten

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Min klass på 18 elever läsåret 1981/82 i Öregrund, i vår ännu rimligt likvärdiga och enhetliga grundskola. Sverige har haft skolplikt sedan 1842 och läroplikt sedan 1723. Då infördes en skyldighet för föräldrar i Sverige att se till att deras barn blev läskunniga. Genom husförhörssystemet och och denna bestämmelse lärde sig många att läsa. Men […]

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Först värnplikten, sedan skolplikten och snart också yttrandefriheten

Lämna en kommentar