Förslag om strängare straff för brott mot djur

Blogginlägget skrevs och publicerades av Dog News.

Foto: pexels.com Regeringens förslag om  skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur har lämnats till lagrådet. Det handlar om att införa ett nytt grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av brott mot djur. I den nya bestämmelsen i brottsbalken föreslås straffskalan vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Djurskyddskontrollmyndigheterna föreslås vidare besluta om sanktionsavgifter i vissa fall, för att även mindre allvarliga överträdelser ska mötas av…

Länk till hela inlägget hos Dog News: Förslag om strängare straff för brott mot djur

Lämna en kommentar